Behandeling

Wat doet een osteopaat?

De behandeling door een osteopaat kenmerkt zich door de manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels in het lichaam.

Door de vrije vertaling van het woord osteopathie zouden we kunnen denken dat een osteopaat alleen de botten behandelt. Ondanks de belangrijke plaats die het bekken en de wervelkolom hebben bij een behandeling, richt de osteopaat zich ook op de beweeglijkheid van organen, schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel.

Eén van de belangrijkste principes van een behandeling door een osteopaat is dat niet enkel wordt gekeken naar de regio van de klachten, maar naar de totaliteit van het hele lichaam. De osteopaat gaat gericht op zoek naar de oorzaak van de klachten en kijkt verder dan alleen de symptomen die een patiënt aangeeft.

Is het nodig een verwijzing van de (huis)arts te hebben?

Nee, een osteopaat is opgeleid om zelf een werkdiagnose te stellen.

Je eerste behandeling

Wat kun je verwachten?

Bij het eerste bezoek aan de osteopaat wordt er aandachtig geluisterd naar de beschrijving van de klacht(en). Het is voor de osteopaat belangrijk om precies te weten hoe u de klachten zelf ervaart, wat soms lastig is om te verwoorden. Er worden ook aanvullende vragen gesteld om zodoende informatie te krijgen over de werkingsmechanismen van het hele lichaam.

Door de holistische visie te gebruiken worden verbanden gelegd tussen meerdere klachten bij de patiënt. Na het vraaggesprek wordt er gekeken naar de beweeglijkheid van de verschillende systemen.

De behandelfrequentie ligt beduidend lager dan die van andere behandelingsmethoden, omdat het lichaam tijd nodig heeft zich aan te passen aan de verbeterde beweeglijkheid. Dit kan gepaard gaan met een verergering van de klachten na de behandeling. De osteopaat geneest niet, maar helpt de blokkades te verwijderen die de genezing in de weg staan.

Tarieven

Wordt een behandeling door een osteopaat vergoed?

Om te bekijken in welke mate uw aanvullende verzekering osteopathie vergoedt, verwijs ik u door naar de site van het Nederlands Register Osteopathie.

Wat kost een behandeling (per 1-1-2024)?

Reguliere behandeling: € 95,-
Korte behandeling: € 67,-

Een reguliere behandeling duurt 45 minuten. Een korte behandeling kan enkel worden gepland na voorafgaand overleg met de osteopaat.

* Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.